Om oss

VILKA ÄR HRS PERSONLIG ASSISTANS?

Vi är ett assistansbolag med erfarenhet av personlig assistans sedan 1999.

assistansanordnare

En drivande kraft bakom bildandet av assistansbolaget har varit frustrationen över hur utsatta och beroende funktionshindrade är i kontakt med bland annat myndigheter, företag, andra organisationer och individer, som alla har rätt att begränsa den enskilde funktionshindrades frihet att röra sig och leva som alla andra.

Här vill vi vara en motvikt som ger möjligheter i stället för att begränsa ännu mer med egna företagsregler och -avtal.

assistansanordnare

HRS Personlig Assistans är det lilla, personliga assistansbolaget som arbetar för att underlätta för Dig och för att hitta lösningar för Dina problem.

 Idag förändras regelverket inom LSS oftare och snabbare än någonsin. Med erfarenhet av personlig assistans sedan år 1999 ser vi oss i detta som den enskilde funktionshindrades juridiske och ekonomiske rådgivare och konsult, som möjliggör för den enskilde att fatta bra beslut för sig själv.

Detta återspeglas även i våra kunder som alla har bestämda åsikter om, hur de vill leva sina liv och hur de vill ha sin assistans.

assistansanordnare

Här är det bara riksdagens lagstiftning och myndigheternas regler som är vår gemensamma ram.

Vi börjar alltid med att lyssna på dig för att förstå dina behov. Sedan arbetar vi för att möjliggöra det liv för dig som du vill leva. Hos oss finns inte två arbetsplatser som är lika varandra. Alla har olika livsstilar och var och en har sitt eget upplägg. Därför anställer vi även väldigt olika assistenter, som trivs just på den arbetsplatsen som de sökte för, men som kanske inte skulle passa in på arbetsplatsen hos en annan person.

VAD SOM SKILJER OSS FRÅN DE FLESTA ANDRA ASSISTANSBOLAG?

Vi anser att hela Din assistansersättning ska gå till ett assistanspaket som Du ska få vara med på att pyssla ihop.

– Därför är vi noga med att inte planera bort delar av Din ekonomi genom att lova Dig som kund ett färdigt paket av förmåner. Här bestämmer Du själv, vilka förmåner just Du vill ha och det är endast dessa Din assistansersättning går till.

– Vi har ingen stor personalstab som Du måste vara med och finansiera med Din assistansersättning. Vi tror att det räcker med en kontaktperson som Du känner, som känner Dig och som känner till Din situation.

– Vi organiserar inga internutbildningar med Din assistansersättning utan Dina assistenter ska utbildas i det som just Du tycker är viktigt på arbetsplatsen runt omkring Dig. Vi använder oss av hela Sverige som marknad för att hitta rätt utbildning/kurs för just Dina assistenter och deras utbildningsbehov.

– Vi anordnar inga aktiviteter, evenemang, möten eller resor med Din assistansersättning utan här avgör Du själv, vilka evenemang just Du och Dina assistenter ska vara med i och Din assistansersättning används endast till just dessa.

– Här ”får” Du inte något fast belopp för Dina assistansomkostnader som Du kan råda över utan här bestämmer Du själv över hela Din assistansersättning (inom de ramar som lagstiftningen och Försäkringskassan ger för alla).

– Det säger sig självt att vi inte tecknar några avtal som alla våra kunder måste ansluta sig till. Istället sluter vi bara avtal för Dig och Dina assistenter som Du och vi har kommit överens om.

Vill du veta mer vad vi kan göra för just dig?

info@hrscandinavia.se

Svanevägen 25, 212 23 Malmö

Här finns vi!

Copyright HRS Personlig Assistans, Alla rättigheter reserverade.

En hemsida av Capace Media

Cookies & GDPR             info@hrscandinavia.se