Om oss

VILKA ÄR HRS PERSONLIG ASSISTANS?

Vi är ett företag med erfarenhet av rådgivning och löneadministration inom personlig assistans sedan 1999.

assistansanordnare
En drivande kraft bakom bildandet av bolaget har varit frustrationen över hur utsatta och beroende funktionshindrade är i kontakt med bland annat myndigheter, företag, andra organisationer och individer, som alla har rätt att begränsa den enskilde funktionshindrades frihet att röra sig och leva som alla andra. Därför vill vi stötta den enskilde i sitt arbete med att behålla friheten.
assistansanordnare
HRS Personlig Assistans arbetar för att underlätta för Dig och för att hitta lösningar för Dina problem. Idag förändras regelverket inom LSS oftare och snabbare än någonsin. Med erfarenhet av personlig assistans sedan år 1999 ser vi oss i detta som den enskilde funktionshindrades juridiske och ekonomiske rådgivare och konsult, som möjliggör för den enskilde att fatta bra beslut för sig själv. Detta återspeglas även i våra kunder som alla har bestämda åsikter om, hur de vill leva sina liv och hur de vill ha sin assistans.
assistansanordnare
Vi börjar alltid med att lyssna på dig för att förstå dina behov. Sedan arbetar vi för att möjliggöra det liv för dig som du vill leva. Alla har olika livsstilar och var och en har sitt eget upplägg.

HAR DU FRÅGOR OM RÅDGIVNING OCH ADMINISTRATIVT STÖD FÖR EGNA ARBETSGIVARE INOM PERSONLIG ASSISTANS?

info@hrscandinavia.se

Copyright HRS Personlig Assistans, Alla rättigheter reserverade.

En hemsida av Capace Media

Cookies & GDPR             info@hrscandinavia.se